FINANSOWANIE

Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2007-2010 jako projekt badawczy rozwojowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt nr R13 023 02).