ZESPÓŁ STOPY CUKRZYCOWEJ

Zespół stopy cukrzycowej (ZSC) jest złożonym powikłaniem cukrzycy, którego przyczyną może być zarówno neuropatia obwodowa jak i makroangipatia w obrębie kończyn dolnych. Patologie te wywołują powstawania trudno gojących się owrzodzeń i ran zlokalizowanych głównie na podeszwowej części stóp, które łatwo ulegają zakażeniu, prowadząc do konieczności amputacji. Szacuje się, że w Polsce zagrożonych tym powikłaniem jest ok. 300 000 pacjentów chorych na cukrzycą.

W rutynowym leczeniu ZSC pacjent zmuszony jest do regularnego odwiedzania przychodni stopy cukrzycowej w celu sprawdzania postępów procesu gojenia się ran. Ponieważ lokomocja w przypadku pacjentów z ZSC jest mocno utrudniona, ich komfort życia może ulec znacznej poprawie w wyniku zastosowania zdalnego telemonitorowania przebiegu leczenia.

Pierwsze systemy do telemonitorowania przebiegu leczenia ZSC bazowały na pielęgniarkach środowiskowych, których zadaniem było odwiedzenie pacjenta w domu, wykonanie dokumentacji postępów w gojeniu się rany z użyciem cyfrowego aparatu fotograficznego i przekazaniu tej dokumentacji lekarzowi prowadzącemu albo w trybie „zapamiętaj-i-przekaż-dalej” albo w trakcie telekonsultacji na żywo.

Odmienne podejście zastosowano w systemie TeleDiaFoS, który został opracowany w IBIB PAN i zaadaptowany na potrzeby MODELOWEGO CENTRUM. W tym przypadku, pacjent dokumentuje proces gojenia się rany samodzielnie, korzystając z domowego modułu pacjenta zdolnego do wykonania cyfrowych skanów części podeszwowej stopy dzięki wbudowanemu skanerowi płaskiemu. Moduł ten jest również w stanie odczytać dane zgromadzone w pamięci wewnętrznej urządzeń pomiarowych takich jak glukometr i ciśnieniomierz i przekazać te dane bezprzewodowo wraz z cyfrowymi zdjęciami stopy do serwera CENTRUM. Personel medyczny ma dostęp do przesłanych danych za pośrednictwem stacji roboczych, w które m.in. zaimplementowano algorytmy pół-automatycznej analizy powierzchni ran, która to wielkość jest podstawowym parametrem oceny skuteczności zastosowanego leczenia.

Moduł Pacjenta i przykładowa rana udokumentowana za jego pomocą.

Moduł Pacjenta i przykładowa rana udokumentowana za jego pomocą.

Program obsługi Modułu Pacjenta w CENTRUM MODELOWYM.

Program obsługi Modułu Pacjenta w CENTRUM MODELOWYM.

Moduł Stopy Cukrzycowej. Aktualne leczenie cukrzycy.

Moduł Stopy Cukrzycowej. Aktualne leczenie cukrzycy.

Moduł Stopy Cukrzycowej. Dokumentacja zmian na stopie.

Moduł Stopy Cukrzycowej. Dokumentacja zmian na stopie.

Moduł Stopy Cukrzycowej. Badania hematologiczne, mikrobiologiczne, RTG stopy.

Moduł Stopy Cukrzycowej. Badania hematologiczne, mikrobiologiczne, RTG stopy.