EDUKACJA

Edukacja pacjenta z cukrzycą odgrywa bardzo istotną rolę, gdyż ze względu na nieuleczalność tej choroby większość działań związanych z monitorowaniem stanu metabolicznego, trybu życia i przebiegu leczenia, ale także realizacji leczenia i jego dostosowywania do bieżących wyników i trybu życia spoczywa na pacjencie.

Opracowany schemat funkcjonalny Centralnego Ośrodka Edukacji będzie obejmował:

 • standardy edukacji terapeutycznej dla chorych na cukrzycę,
 • programy edukacji zawierające moduły dla różnych grup chorych np. cukrzyca świeżo wykryta – typu 1, typu 2, o przebiegu chwiejnych, dla osób z zespołem stopy cukrzycowej, w wieku podeszłym, w ciąży itd.

Następujące etapy składają się na program podstawowy tego modułu:

 • Zebranie podstawowych danych na temat problemów pacjenta i potrzeb dotyczących edukacji.
 • Edukacja wstępna.
 • Reedukacja.

Następujące etapy składają się na program podstawowy tego modułu:

 • Danymi osobowymi
 • Wywiadami dotyczącymi cukrzycy i jej leczenia
 • Wywiadami dotyczącymi innych chorób
 • Informacjami dotyczącymi edukacji na temat cukrzycy w przeszłości

Program podstawowy i specjalistyczny od strony praktycznej obejmuje:

 • Komputerowy test oceny wiedzy i zachowań zdrowotnych
 • Moduły tematyczne podstawowe i specjalistyczne

Program edukacyjny CENTRUM wykorzystuje m.in. bazujący na modelu symulator pacjenta z cukrzycą KADIS® powstały w Gerhardt Katsch Institute of Diabetes, University of Greifswald (Karlsburg, Niemcy), który został dostosowany do wymagań CENTRUM przez swoich twórców.

Moduł Edukacyjny. Identyfikacja problemów i zachowań zdrowotnych pacjenta.

Moduł Edukacyjny. Identyfikacja problemów i zachowań zdrowotnych pacjenta.

Moduł Edukacyjny. Edukacja wstępna nt diety.

Moduł Edukacyjny. Edukacja wstępna nt diety.

Moduł Edukacyjny. Materiały i programy edukacyjne on-line.

Moduł Edukacyjny. Materiały i programy edukacyjne on-line.

Moduł Edukacyjny. Symulator KADIS®.

Moduł Edukacyjny. Symulator KADIS®.