MODUŁ TRUDNEJ CUKRZYCY

Stosowanie intensywnej insulinoterapii jest obecnie jedyną formą terapii umożliwiającą chorym na cukrzycę typu 1 zachowanie normalnej aktywności w życiu codziennym oraz prowadzącą do istotnego spowolnienia rozwoju późnych powikłań cukrzycy, doprowadzających chorych do ciężkiego inwalidztwa i przedwczesnej śmierci.

W początkowej fazie leczenia, w szczególności w świeżo rozpoznanej cukrzycy i w przypadkach występowania tzw. „trudnej cukrzycy”, gdy bardzo często występuje rozchwiany trudny do opanowania przebieg choroby, doprowadzenie do przebiegów normoglikemicznych w krótkim okresie jest bardzo trudne. Dlatego też w przypadku występowania ostrego przebiegu cukrzycy stosowana jest często bardzo kosztowna kilkutygodniowa hospitalizacja chorego.

W MODELOWYM CENTRUM podstawowym elementem wspomagającym leczenie rozchwianej cukrzycy jest noszony teletransmisyjny moduł pacjenta i lekarza, zapewniający możliwość dwukierunkowej komunikacji w okresach między wizytami kontrolnymi pacjenta w CENTRUM.

Podstawowe funkcje realizowane przez Noszony Moduł Pacjenta to:

  • gromadzenie danych monitorowanych przez pacjenta na temat stanu jego zdrowia (w tym poziomu wyrównania metabolicznego), przebiegu leczenia i trybu życia – funkcja elektronicznego dzienniczka samokontroli,
  • edycja zgromadzonych danych,
  • automatyczne przekazywanie gromadzonych danych do adresatów takich jak np. lekarz prowadzący, rodzice dziecka chorego na cukrzycę, dietetyk, pielęgniarka,
  • powiadamianie wybranych osób (w tym m.in. lekarza prowadzącego) o wystąpieniu sytuacji alarmowych, wymagających szybkiej interwencji,
  • udostępnianie zgromadzonych danych w postaci tabelarycznej,
  • prezentacja wyników leczenia w formie zestawień statystycznych oraz wykresów obejmujących różne okresy, sposoby agregacji wyników oznaczeń glikemii i wskaźniki,
  • udostępnianie danych wspomagających pacjenta w trakcie codziennej samokontroli cukrzycy (dostęp do systemu doradczego dotyczącego diety oraz serwisów internetowych na temat cukrzycy),
  • zmiana parametrów konfiguracyjnych dotyczących sposobu działania modułu, takich jak: typ i rodzaj przekazywanych danych, częstotliwość ich przekazywania, lista adresatów otrzymujących dane, typ generowanych przez moduł stanów alarmowych, itp.,
  • zapewnienie możliwość bezpośredniej komunikacji głosowej między pacjentem i lekarzem.

Teletransmisyjny Moduł Lekarza pozwala na realizację tych samych funkcji z wyłączeniem przekazywania danych do innych adresatów. W odróżnieniu od modułu pacjenta, który zapewnia dostęp jedynie do danych pacjenta, który jest użytkownikiem modułu, moduł lekarza umożliwia wybór listy pacjentów, których dane podlegają synchronizacji z centralną bazą danych.

Teletransmisyjne moduły noszone opracowane w ramach projektu mogą być wykorzystywane zarówno w Specjalistycznej Przychodni Trudnej Cukrzycy, jak i w Specjalistycznej Przychodni Leczenia Cukrzycy w Ciąży. Dzieje się tak, gdyż zestawy gromadzonych danych w obydwu przypadkach są podobne a różnica odnosi się do częstotliwości przekazywania danych do centralnej bazy danych i / lub lekarza prowadzącego (zwykle większa u pacjentów z rozchwianą cukrzycą) oraz okresu stosowania (kilka tygodni dla pacjentów z rozchwianą cukrzycą oraz wiele miesięcy dla pacjentek ciężarnych chorych na cukrzycę).

W ramach projektu opracowano uniwersalny moduł teletransmisyjny, bazujący na urządzeniach typu Smart Phone działających pod kontrolą systemu operacyjnego Microsoft Windows Mobile Professional w wersjach 6.0 – 6.5. W ramach projektu oprogramowanie modułu instalowano na dwóch urządzeniach z wyświetlaczem o rozdzielczości 240 x 400 pikseli, w tym jedno z wysuwaną klawiaturą QWERTY i ekranem dotykowym – Sony Ericsson Xperia X1 a drugie z ekranem dotykowym bez klawiatury sprzętowej – Samsung Omnia i900 (obydwa obsługiwane rysikiem), oraz jednym urządzeniu o rozdzielczości 480 x 800 pikseli i ekranem dotykowym pojemnościowym obsługiwanym palcem bez klawiatury sprzętowej – HTC HD2.

Oprogramowanie teletransmisyjnych modułów noszonych opracowano w środowisku Microsoft VisualStudio 2008, wykorzystując język programowania VisualBasic (VB.NET) w technologii WindowsForms oraz Windows Mobile Software Development Kit (WM SDK w wersji 6.0 i 6.5.3). W chwili rozpoczynania implementacji była to jedyna dostępna w ramach VisualStudio technologia do tworzenia oprogramowania dla systemów operacyjnych rodziny Windows Mobile. Opracowane oprogramowanie korzysta z platformy .NET Compact Freamework 3.5.

Noszony Moduł Teletransmisyjny Lekarza. Ekran startowy.

Noszony Moduł Teletransmisyjny Lekarza. Ekran startowy.

Noszony Moduł Teletransmisyjny Pacjenta. Przykładowe formularze wprowadzania danych.

Noszony Moduł Teletransmisyjny Pacjenta. Przykładowe formularze wprowadzania danych.

Noszony Moduł Teletransmisyjny Pacjenta. Elektroniczny dzienniczek samokontroli.

Noszony Moduł Teletransmisyjny Pacjenta. Elektroniczny dzienniczek samokontroli.

Noszony Moduł Teletransmisyjny Pacjenta. Przykłady graficznej prezentacji wyników leczenia.

Noszony Moduł Teletransmisyjny Pacjenta. Przykłady graficznej prezentacji wyników leczenia.

Moduł Trudnej Cukrzycy. Graficzna prezentacja wyników leczenia.

Moduł Trudnej Cukrzycy. Graficzna prezentacja wyników leczenia.