MODUŁ CENTRALNY

W strukturze opracowanego CENTRUM podstawową rolę odgrywa Moduł Centralny. W module tym zbierane są wszystkie informacje o pacjencie (wywiad diabetologiczny), dane analityczne oraz przeprowadzane są testy kwalifikacyjne, na podstawie których pacjent skierowany zostaje do modułów specjalistycznych lub Centralnego Ośrodka Edukacji. W Module Centralnym pierwszoplanową rolę odgrywają pielęgniarki diabetologiczne.

Moduł Centralny składa się z 9. bloków funkcjonalnych dotyczących: danych osobowych, rozpoznania cukrzycy, opisu powikłań cukrzycowych, informacji na temat realizowanego leczenia, wyników wywiadu kwalifikacyjnego, testu sprawdzającego wiedzę pacjenta o chorobie i jej leczeniu, wyników badań analitycznych, opisu innych problemów medycznych oraz wyników samokontroli pacjenta dotyczących stanu zdrowia (w tym wyrównania metabolicznego), przebiegu leczenia oraz trybu życia.

Oprogramowanie Modułu Centralnego, podobnie jak oprogramowanie pozostałych stacjonarnych modułów CENTRUM, zostało opracowane z wykorzystaniem języka programowania Visual C# w środowisku Microsoft Visual Studio 2008. Podczas tworzenia oprogramowania zastosowano technologię WPF (Windows Presentation Foundation), co umożliwia uzyskanie aplikacji bardziej rozbudowanych wizualnie niż w przypadku stosowania starszej technologii - WindowsForms.

Moduł Centralny. Rejestr pacjentów.

Moduł Centralny. Rejestr pacjentów.

Moduł Centralny. Rozpoznanie cukrzycy.

Moduł Centralny. Rozpoznanie cukrzycy.

Moduł Centralny. Powikłania cukrzycy.

Moduł Centralny. Powikłania cukrzycy.

Moduł Centralny. Leczenie cukrzycy.

Moduł Centralny. Leczenie cukrzycy.

Moduł Centralny. Wywiad kwalifikacyjny.

Moduł Centralny. Wywiad kwalifikacyjny.

Moduł Centralny. Kwalifikacja edukacyjna.

Moduł Centralny. Kwalifikacja edukacyjna.

Moduł Centralny. Wyniki badań analitycznych.

Moduł Centralny. Wyniki badań analitycznych.

Moduł Centralny. Inne problemy medyczne.

Moduł Centralny. Inne problemy medyczne.

Moduł Centralny. Wyniki samokontroli.

Moduł Centralny. Wyniki samokontroli.