REJESTRACJA

Moduł Rejestracyjny umożliwia realizację podstawowych funkcji związanych z rejestracją pacjentów w bazie danych CENTRUM oraz ułatwia organizację jego codziennego funkcjonowania.

Ze względu na fakt dostępności szeregu komercyjnych programów rejestracyjnych, dostosowanych do obowiązujących obecnie w Polsce zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w oprogramowaniu CENTRUM zastosowano, jako przykładowe rozwiązanie, program rejestracyjny „SOMED” opracowany przez firmę KAMSOFT. System KS-SOMED pozwala na pełną automatyzację rozbudowanej dokumentacji ewidencyjnej, statystycznej i sprawozdawczej.

Cechy charakterystyczne systemu KS-SOMED są następujące: system sprawdza się podczas ogólnej organizacji pracy jednostki medycznej, rejestracji wykonanych zleceń, ewidencji umów zawieranych z płatnikami, dokumentacji transakcji pieniężnych, jak i w rozliczeniach z poszczególnymi Oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia. Może być również wykorzystywany jako narzędzie statystyczne, pozwalające na selekcję i zestawienie danych z określonego zakresu działalności jednostki medycznej. Pełna informatyzacja wszystkich sfer placówki medycznej jest możliwa dzięki kompatybilności systemu KS-SOMED z systemami administracyjnymi firmy KAMSOFT® (np. KS-KFW, KS-ZZL).

Terminarz wizyt systemu KS-SOMED

Terminarz wizyt systemu KS-SOMED

Rejestr pacjentów w MODELOWYM CENTRUM

Rejestr pacjentów w MODELOWYM CENTRUM