CUKRZYCA W CIĄŻY

Wśród wielu typów i grup pacjentów chorych na cukrzycę, kobiety ciężarne zajmują miejsce szczególne, gdyż od właściwego poziomu wyrównania metabolicznego pacjentek zależy nie tylko ich zdrowie lecz również zdrowie i życie ich nienarodzonych dzieci.

W latach 90-tych XX w. w IBIB PAN opracowano system teleopieki domowej o nazwie Tele-DiaPreT przeznaczony do długotrwałego wspomagania leczenia cukrzycy w grupie pacjentek ciężarnych. System ten składał się z centralnej jednostki sterującej umieszczonej w klinice oraz zestawu domowych modułów rejestracji i teletransmisyjnego przekazywania danych. System został pozytywnie zweryfikowany w trakcie trwającego 3 lata prospektywnego badania klinicznego z losowo dobieranymi grupami pacjentek ciężarnych chorych na cukrzycę typu 1, w którym wzięło udział 30 pacjentek a średni czas stosowania systemu wynosił ok. 6 miesięcy.

Schemat funkcjonalny Modułu Leczenia Cukrzycy w Ciąży, bazujący na systemie Tele-DiaPreT, obejmuje kontrolę metaboliczną w okresie planowania ciąży, kontrolę w czasie trwania ciąży i po rozwiązaniu u kobiet z cukrzycą przedciążową, jak również u kobiet z cukrzyca ciężarnych od chwili rozpoznania do okresu po rozwiązaniu.

Moduł obejmuje kontrolę położniczą (na przykład ocena przesyłanych z różnych ośrodków obrazów USG płodu), kontrolę diabetologiczną (telematyczna kontrola glikemii, wskaźników wyrównania) i w przypadku wzrostu ciśnienia tętniczego opiekę kardiologiczną (tele-monitorowanie ciśnienia tętniczego). W module tym zostaną wykorzystane techniczne rozwiązania przedstawione w opisach dotyczących modułów trudnej cukrzycy i kardiologiczno-diabetologicznego.

Moduł Leczenia Cukrzycy w Ciąży. Wywiad położniczo-ginekologiczny.

Moduł Leczenia Cukrzycy w Ciąży. Wywiad położniczo-ginekologiczny.

Moduł Leczenia Cukrzycy w Ciąży. Przebieg ciąży i porodu.

Moduł Leczenia Cukrzycy w Ciąży. Przebieg ciąży i porodu.

Moduł Leczenia Cukrzycy w Ciąży. Graficzna prezentacja wyników leczenia.

Moduł Leczenia Cukrzycy w Ciąży. Graficzna prezentacja wyników leczenia.