RETINOPATIA CUKRZYCOWA

Retinopatia cukrzycowa należy do najgroźniejszych, mikronaczyniowych, późnych powikłań cukrzycy. Progresja i częstotliwość występowania retinopatii cukrzycowej zależy w głównej mierze od czasu trwania cukrzycy i stopnia wyrównania metabolicznego pacjentów. Okluzja naczyń, nieszczelność ich ścianek oraz nowotworzenie naczyń krwionośnych w obrębie siatkówki, to trzy podstawowe typy nieprawidłowości związanych z rozwojem retinopatii cukrzycowej. Najlepszą metodą uniknięcia retinopatii lub spowolnienia jej rozwoju jest właściwy poziom wyrównania metabolicznego, gdyż efektywność farmakoterapii jest ograniczona w przypadku tego powikłania cukrzycy.

W celu wykrycia pacjentów, u których doszło do rozwoju zmian patologicznych charakterystycznych dla retinopatii cukrzycowej i którzy wymagają zastosowania fotokoagulacji (laserowania) lub witrektomii, stosowane są badania przesiewowe. Badania te nie mogą zatrzymać rozwoju choroby, ale dają możliwość zastosowania właściwego leczenia i uratowania wzroku pacjenta. Szacuje się, że właściwa opieka diabetologiczna i okulistyczna mogłaby spowodować obniżenie o 90% przypadków utraty wzroku, będących następstwem retinopatii cukrzycowej.

Schemat funkcjonalny Modułu Leczenia Cukrzycy w Ciąży, bazujący na systemie Tele-DiaPreT, obejmuje kontrolę metaboliczną w okresie planowania ciąży, kontrolę w czasie trwania ciąży i po rozwiązaniu u kobiet z cukrzycą przedciążową, jak również u kobiet z cukrzyca ciężarnych od chwili rozpoznania do okresu po rozwiązaniu.

Fundus fotografia (fotografia dna oka) jest jedną z szeroko stosowanych metod badań przesiewowych i monitorowania rozwoju retinopatii cukrzycowej. W ciągu ostatniej dekady w fundus fotografii wprowadzono do powszechnego użytku cyfrowe aparaty fotograficzne, co umożliwiło zastosowanie metod cyfrowej analizy obrazów i techniki telematycznej w badaniach przesiewowych pacjentów zagrożonych retinopatią cukrzycową.

Postęp w technologiach internetowych, jaki dokonał się na początku bieżącego wieku, umożliwił użycie standardowych przeglądarek internetowych do prezentacji bogatych interaktywnych treści, co wykorzystano również w systemach do telescreeningu retinopatii cukrzycowej. Dotychczas powstało kilka tego typu systemów, w tym system DRWeb opracowany i wstępnie przetestowany w IBIB PAN przy współpracy z Nara Institute of Science and Technology (Nara, Japan).

System ten składał się ze stacji akwizycji obrazów, serwera bazodanowo-komunikacyjnego oraz stacji diagnostycznej połączonych za pomocą sieci internet. W systemie tym zaimplementowano wybrane techniki cyfrowego przetwarzania i cyfrowej analizy obrazów w celu automatycznego określenia jakości zdjęć cyfrowych siatkówki, poprawy tej jakości oraz półautomatycznego oznaczania zmian patologicznych na tych zdjęciach.

Doświadczenia zdobyte w trakcie implementacji systemu DRWeb wykorzystano w trakcie prac nad Modułem Badań Przesiewowych Retinopatii Cukrzycowej w MODELOWYM CENTRUM. Moduł ten oferuje podobną funkcjonalność do tej, którą realizował system DRWeb, jednak dla zapewnienia większej zgodności / kompatybilności tego modułu z pozostałymi modułami CENTRUM, zrezygnowano z wykorzystania technologii webowej. Dodatkowo, w odróżnieniu od systemu DRWeb, moduł CENTRUM współpracuje bezpośrednio z wybranym modelem fundus kamery w celu bezpośredniego odczytu wykonywanej za jej pomocą zdjęć I umieszczania ich w bazie danych CENTRUM.

Moduł Badań Przesiewowych Retinopatii Cukrzycowej. Formularz akwizycji obrazów (bezpośrednio z fundus kamery lub z pliku).

Moduł Badań Przesiewowych Retinopatii Cukrzycowej. Formularz akwizycji obrazów (bezpośrednio z fundus kamery lub z pliku).

Moduł Badań Przesiewowych Retinopatii Cukrzycowej. Diagnoza i rekomendacje.

Moduł Badań Przesiewowych Retinopatii Cukrzycowej. Diagnoza i rekomendacje.

Moduł Badań Przesiewowych Retinopatii Cukrzycowej. Lista zdjęć dna oka spełniających wybrane kryteria.

Moduł Badań Przesiewowych Retinopatii Cukrzycowej. Lista zdjęć dna oka spełniających wybrane kryteria.

Moduł Badań Przesiewowych Retinopatii Cukrzycowej. Porównanie zdjęć.

Moduł Badań Przesiewowych Retinopatii Cukrzycowej. Porównanie zdjęć.

Moduł Badań Przesiewowych Retinopatii Cukrzycowej. Anotacja zmian patologicznych.

Moduł Badań Przesiewowych Retinopatii Cukrzycowej. Anotacja zmian patologicznych.

Moduł Badań Przesiewowych Retinopatii Cukrzycowej. Obraz dna oka wyświetlony w trybie bezczerwiennym.

Moduł Badań Przesiewowych Retinopatii Cukrzycowej. Obraz dna oka wyświetlony w trybie bezczerwiennym.